7. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi bilimsel programına ulaşmak için tıklayınız.
6. Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi bilimsel programına ulaşmak için tıklayınız.

5.Ulusal Ergen Sağlığı Kongresi bilimsel programına ulaşmak için tıklayınız.4. Adolesan Sağlığı Kongresi 2. Duyurusuna erişmek için tıklayınız.

4. Adolesan Sağlığı Kongresi' ne bildiri özeti göndermek için tıklayınız.
3. Adolesan Sağlığı Kongresi Bildiri Kitabı için tıklayınız.


2. Ulusal Adolesan Kongresi Detayları için tıklayınız.


1. Ulusal Adolesan Kongresi Sonuç Bildirisi için tıklayınız.

6. ULUSAL ERGEN SAĞLIĞI KONGRESİ

GENÇLERDE MADDE KULLANIMININ ÖNLENMESİ

Gençlik Çalıştayı

  31 MART 2017, CUMA
 09:00   AÇILIŞ
 09.30 - 10.30

 KONFERANS

 Başkanlar: Prof. Dr.Tezer Kutluk, Prof. Dr. Orhan Derman

 

 Gençler Maddeyi Neden Kullanıyor?

 Prof. Dr. Nuray Kanbur

 10.30 - 11.00  KAHVE ARASI
 11.00 - 12.30

 PANEL

 Madde Kullanımı ve Ortam Terapisi

 Başkanlar: Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz, Prof. Dr. Nuray Kanbur,

 

 Sigara Kullanımı

 Prof. Dr. Gülay Sain Güven

 Bonzai Kullanımı

 Prof. Dr. Zeki Yüncü

 Ortam Terapisi

 Prof. Dr. Taner Güvenir

 12.30 - 13.15

YEMEK ARASI

 13-15 - 14.00

UYDU SEMPOZYUMU

Adolesan Çağında Aşılama

Ener Çağrı Dinleyici

 14.00 - 15.30

 PANEL

 Madde Kullanımında Tedavi Seçenekleri

 Başkanlar: Prof. Dr. Ömer Tarım Doç. Dr. Sinem Akgül

 

 Korunma

 Doç. Dr. Devrim Akdemir

 Detoksifikasyon ve Farmakoterapi - Yatarak Tedavi AMATEM

 Doç. Dr. Tuncer Okay

 Rehabilitasyon

 Prof. Dr. Orhan Derman

 15.30 - 16.00  KAHVE ARASI
 16.00 - 17.30

 PANEL

 Madde Kullanımının Getirdiği Riskler

 Başkanlar: Prof. Dr. Zehra Aycan, Uz.Dr. Nurdan Tekgül,

 

 Şiddete Karışma

 Prof. Dr. Zehra Arıkan

 Güvenli Olmayan Cinsel Yaşam ve Aşılama

 Doç. Dr. Sinem Akgül

 Madde Kullanan Annenin Bebeği

 Yrd. Doç. Dr. H. Tolga Çevik

 17.30 - 18.30

 SÖZLÜ BİLDİRİLER

 Başkanlar: Prof.Dr. Orhan Derman, Uz.Dr. Yasemin Düzçeker

18.30 - 18.45

Akılcı İlaç Oturumu

 1 NİSAN 2017, CUMARTESİ
 08.30 - 10.00

 PANEL

 Madde Kullanımında Mücadelede Çalışanların Rolü

 Başkanlar: Prof. Dr. Orhan Derman, Psk.Dr. Zeynep Tüzün

 

 Sosyal Hizmetlerin Rolü

 Ercan Mutlu

 Psikolog Rolü

 Tamer Duman 

 Rehberlik Araştırma Merkezleri'nin (RAM)’ın Rolü

 Fahri Uzun

 Aile Hekiminin Rolü

 Uzm. Dr. Nurdan Tekgül

 10.00 - 10.30  KAHVE ARASI
 10.30 - 11.30

 PANEL

 Madde Kullanımında Yasal Süreçler

 Başkanlar: Prof. Dr. Nuray Kanbur, Uzm. Dr. NurdanTekgül

 

 TUBİM’in Deneyimi

 Doç. Dr. Arif Akgül

 Adli Tıbbın Deneyimi

 Doç. Dr. Mukaddes Gürler

 11.30 - 12.30

 GÜNCEL KONU

 Beslenme Solüsyonlarının ve Probiyotiklerin Ergenlerde Kullanımı

 Başkanlar: Prof. Dr. Sultan Aydoğdu, Uzm. Dr. Raziye Dut

   Prof. Dr. Çağrı Ener Dinleyici
 12.30 - 14.00  YEMEK ARASI
 14.00 -15.30

 PANEL

 Davranışsal Bağımlılık ve Opiad Kullanımı

 Başkanlar: Doç. Dr. Sinem Akgül, Uzm.Psk. Ece Ataman Temizel

 

 İnternet Bağımlılığı

 Uzm. Dr. Kayı Eliaçık

 Kumar Bağımlılığı

 Uzm. Dr. Volkan Şahiner

 Opiad Kullanımı

 Uzm. Dr. Şafak Yalçın Şahiner

 15.30 - 16.00  KAHVE ARASI
 16.00 - 17.30

 PANEL

 Madde Kullanımına Acildeki Yaklaşım

 Başkanlar: Prof. Dr. Abdülkadir Koçak, Uzm. Dr. Mehtap Acar

 

 Alkol Koması

 Doç. Dr. Gökhan Kalkan

 Uçucu Entoksikasyonu

 Doç. Dr. Ulaş Saz

 Kullanılan Madde Bilinmiyorsa Nasıl Bir Yol İzleniyor?

 Prof. Dr. Tanıl Kendirli

 17.30 - 18.30

 SÖZLÜ BİLDİRİLER

 Başkanlar: Prof. Dr. Nuray Kanbur, Uzm. Dr. Demet Taş

 18.30  KAPANIŞ

2 NİSAN 2017, PAZAR

HALK GÜNÜ

 09.00 - 10.00

 Gençlerde Madde Kullanımı ile Nasıl Mücadele Edilir?

 Başkanlar: Doç. Dr. Sinem Akgül, Yrd. Doç. Dr. Yaşar Durmaz

 

 Gençler Maddeyi Neden Kullanıyor?

 Prof. Dr. Nuray Kanbur

 Madde Kullanımında Rehabilitasyon Nasıl Olmalıdır?

 Prof. Dr. Orhan Derman

 10.00 - 10.30  KAHVE ARASI
 10.30 - 11.30

 KONFERANS

 Gebelik ve Erken Çocukluk Döneminde Beslenme

 Başkanlar: Doç. Dr. Ayfer Gözü Pirinçcioğlu, Uzm. Dr. Melis Pehlivantürk Kızılkan

 

 Erken Dönemde Beslenmede Gelişimsel Programlama

 (Gebelikte Beslenme)

 Prof. Dr. Elif Özmert

 11.30 - 13.00

 PANEL

 Engelli Ergenlerde Karşılaşılan Problemler

 Başkanlar: Özden Akkaya, Burak Karakaya

 

 Eskişehir İl Milli Eğitiminde Engelli Ergenlere Karşı İzlenen Hedefler 

 Necmi Özen (Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü)

 Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireylerin Yetişkinliğe ve Bağımsız Yaşama Geçişi

 Doç. Dr.Yasemin Ergenekon

 Gelişimsel Yetersizliği Olan Bireyleri Mesleğe ve İstihdama Hazırlama

 Prof. Dr. Atilla  Cavkaytar